BeyondWork предоставя своите услуги на работодатели от различни индустрии, като за всеки сектор се определя период за участие.

В това време компаниите от съответната индустрия могат да се включат в BeyondWork чрез бутона Участвай.

Тематичната индустрия на фокус за BeyondWork в момента е сектор Изнесени бизнес услуги.

Компаниите от сектора могат да се включат в проучването до 20.12.2024 г.

Искате да осъществите проучването на BeyondWork, но вашият сектор в момента не е на фокус? Свържете се с нас на hello@beyondwork.bg, за да обсъдим как може да включим вашата индустрия.