Научно разработено решение за подобряване на удовлетвореността сред служителите.

scroll

Изследване

74 въпроса с доказана обвързаност с удовлетвореността на служителите

Анализ

Проучване, което събира качествени и изчерпателни данни

Benchmark

Сравнителен анализ спрямо конкретните фактори по индустрии

Препоръка

Конкретни действия за подобряване на работната среда за всички в компанията

Обективност

Независимата външна платформа и анонимността на служителите гарантира искрена обратна връзка

Награда

Отличие за работодател на годината в индустрията
scroll

Сигурност

Как гарантираме анонимност на служителите

Вярваме, че освен качествен и съобразен с особеностите на хората в страната въпросник, едно проучване трябва да бъде искрено, за да може да бъде напълно полезено.

Служителите дават обратна връзка в уебплатформа на BeyondWork, до която компаниите нямат достъп. Проучването не събира лични данни за хората и в него няма въпроси, които могат да подскажат вида дейност, която служителите упражняват в компанията.

Но за да елиминираме възможността за злоупотреби, системата изисква телефонен номер на служителя, с който да докаже, че е реален и уникален респондент. Никой от екипа на BeyondWork няма достъп телефонния номер, тъй като той се верифицира от независим външен софтуер и се превръща в код от букви и цифри, преди да стигне обратно в платформата на BeyondWork.

Факторите, които са част от проучването

Посредством 74 въпроса изследваме детайлно удовлетвореността и нагласите на служителите към тези 8 фактора. Софтуерът зад BeyondWork генерира резултат и данни, които наш учен разчита и дава препоръки към компаниите, съдържащи конкретни действия, с които да подобрим работната среда и всички да бъдат по-удовлетворени.

01
Заплащане
02
Кариерно развитие
03
Овластяване
04
Нагласи към компанията
05
Сигурност
06
Взаимоотношения
07
Нагласи към лидерите в компанията
08
Припокриване на ценности и цели

Какво получава всяка компания участник:

Анализ на силни и слаби страни за всеки от 8-те фактора, определящи удовлетвореността на служителите
Бенчмарк, къде компанията участник стои спрямо конкурентите в своята бизнес индустрия по отношение на удовлетвореността на служителите си.
Бенчмарк, къде компанията участник стои спрямо конкурентите в своята бизнес индустрия по отношение на удовлетвореността на служителите спрямо всеки един от 8-те фактора.
Препоръки от водещ учен в психометрията за подобряване за слабите страни на компанията, съдържащи конкретни действия. Препоръките са съставени от 8 обобщения, по едно за всеки от 8-те изследвани фактора, влияещи на удовлетвореността на служителите.

Нашият екип

Oбратната връзка се анализира от нашите експерти и в резултат предоставяме задълбочен анализ, съдържащ възможности за подобрение удовлетвореността на служителите.
Георги Янков
Главен учен
Индустриален и организационен психолог, специализиран в психометрията
Прочети повече
Валентина Долмова
Изследовател
Социален и организационен психолог
Прочети повече