Bringing people together.
Taking companies further.

Научи повече
Научно разработено проучване за подобряване на удовлетвореността сред служителите и обективни награди за работодатели в България.
scroll
Оставащо време за участие
01
Дни
01
часа
01
Минути
01
секунди
01
Искреност
Проучването ни сред служителите се провежда напълно анонимно, в сигурна и независима външна среда. Така им помагаме да се изразят искрено, ясно и конструктивно.
02
Анализ
Задаваме и анализираме 71 въпроса с доказана връзка с удовлетвореността и нагласите на служителите.
03
Развитие
Даваме конкретни препоръки за подобряване на работната среда за всички в компанията, на езика на работодателя.
04
Бенчмарк
Предоставяме на работодателя сравнителен анализ по индустрии, който да помогне за решения за работната среда, базирани на данни.
05
Награда
Автоматизиран софтуер, който генерира резултата на всяка компания без възможност за човешка намеса, отличава компаниите с награда за работодател на годината.
06
Партньорство
С Forbes, най-голямата бизнес медия в света, споделяме стремежа да поощряваме добрите практики в предприемачеството и вярваме, че прозрачността и обективността  са задължителни съставки на оценката.

Проучването

Обективност и прецизност

Проучването изследва всички фактори, влияещи на удовлетвореността на служителите.

Провеждането му е напълно анонимно, което ни дава възможност да съберем искрена обратна връзка. Това ни помага да анализираме в детайл всички силни и слаби страни на работната среда.

Нашият софтуер генерира резултатите без човешка намеса, а след това данните се анализират и от учен, който дава препоръки за подобряване на удовлетвореността на служителите.

Научи повече
01

Какво ме прави щастлив?

02

Къде искам да стигна?

03

Какъв е моят отпечатък?

В свят, в който това са едни от най-често задаваните въпроси

Повече компании трябва да са отдадени на развитието на служителите си.

scroll

Малко статистика

50%
Силно ангажираните служители са средно с 50% по-склонни да надхвърлят очакванията към тях, в сравнение с по-малко ангажираните от тях служители.*
61%
служители в световен мащаб смятат заплатата и доходите за най-важни при избор на работно място.**
57%
оценяват добрия баланс между професионалния и личния живот като втория най-важен фактор при избор на работно място.**
5те
най-важни фактора при избор на работодател по важност са:
- заплата и допълнителни придобивки;
- баланс между работен и личен живот;
- сигурност;
- приятна работна атмосфера и кариерно развитие.**
55%
от служителите намират дългосрочната сигурност на работата за третия най-важнен фактор при избор на работно място.**
10%
по-високи заплати плащат компаниите, които нямат силна работодателска марка, сравнено с конкурентите им в сектора със силни работодателски марки.***
96%
са съгласни, че припознаването на личните ценности с културата на компанията е ключов фактор за тяхната удовлетвореност от работата им.***
19%
от служителите в световен мащаб смятат, че това, което казва работодателят им за себе си, и техният опит в компанията се припокриват.***
* Автор: Hay Group Engaging Hearts & minds: preparing for a changing world източник
** Автор: Randstad Employer Brand Research 2022 Global Report източник.
*** Автор: Randstad Employer Brand Research 2021 Romania източник

Наградите Работодател на годината от BeyondWork

Обогатяване и награждаване

Анонимното проучване сред служителите дава обективна оценка за най-добри работодатели.

Отличието е синоним на обективност, прозрачност и сигурен стремеж на всеки от кандидатствалите към удовлетворяваща работна среда.

Отличаваме само един работодател на годината във всяка бизнес индустрия. Оценката се формира изцяло от обратната връзка на служителите на кандидатствалата компания.

Всеки победител получава правото да се комуникира като „Работодател на годината“ от BeyondWork в своята индустрия в рамките на една година.

Научи повече
Hаграда за усилията ви.
Правото да се комуникирате като най-добър работодател във съответната индустрия.
Анализ на удовлетвореността сред служителите. Определяне на силни и слаби страни на работната среда. Препоръка, как да подобрите всеки един фактор влияещ на удовлетвореността.
Обективен бенчмарк за вашата индустрия. (Всеки участник ще може да види къде стои спрямо останалите участници, по отношение на удовлетвореността на служителите, без оповестяване на имената на компаниите.)
По добра среда на работа, по-удовлетворени и продуктивни служителите.

Защо BeyondWork

Участвай