Bringing people together.
Taking companies further.

Научи повече
Научно разработено цялостно решение за подобряване на удовлетвореността сред служителите - BeyondWork изследва, анализира, сравнява и консултира работодателите в България - и награждава най-добрите сред тях.
scroll
Оставащо време за участие
01
Дни
01
часа
01
Минути
01
секунди

Какви са ползите от BeyondWork

01
Помагаме за задържане на тaланта
Как: Чрез въпросник, разработен на база на най-актуалните научни изследвания, измерваме нивата на удовлетвореност сред служителите. Правим детайлен анализ и изготвяме препоръки с конкретни следващи стъпки, с които вашата компания може да подобри удовлетвореността на служителите. Опитът ни показва, че служителите, които се чувстват справедливо възнаградени за своя труд, усещат, че талантът им е разпознат, имат свобода и гъвкавост в работата си, одобряват културата в компанията, радват се на добри взаимоотношения с колегите си, усещат припокриване на личните си ценности с тези на компанията и работят с лидери с добри меки умения, много по-рядко напускат своята работа. Така с изследването ни и препоръките от него ви помагаме да задържите кадрите си, което рефлектира в спестяване на бюджет и време за наемане на нови хора и обучението им.
02
Насочватe бюджетите в правилната посока
Как: Чрез данните от доклада ни може да вземете информирано решение кои са важните за служителите ви теми и да насочите бюджета си в тази посока. Пример са резултатите в доклади от последното издание на BeyondWork, които показват как малка инвестиция в грижата за здравето на служителите е била оценена изключително високо от служителите. И обратното, значителна инвестиция в социализацията на екипа и тийм билдинг активности не са отчетени като голям плюс.
03
Служителите стават по-продуктивни
Как: Изследването ни включва 74 конкретно разработени въпроса, взимащи предвид особеностите и характеристиките на служителите от Източна Европа. Доказано е, че силно удовлетворените служители са по-ангажирани със своята работа и посока на развитие на компанията. Те са по-отдадени в работа си и по-ефективни. Проучванията показват също, че силно удовлетворените служители по-рядко са в болничен или излизат в отпуск.
04
Помагаме да определите конкурентните си предимства в подбора на кадри
Как: Елемент от докладите, които изготвяме за компаниите, преминали през проучването на BeyondWork, е сравнителен анализ с останалите участници от съответната бизнес индустрия. В него може да видите къде се позиционирате по теми като заплащане, кариерно развитие и овластяване на служителите, нагласи към ценностите на компанията, взаимоотношения, нагласи към лидерите и други. Провеждаме проучването BeyondWork по индустрии. По този начин, при подбора на кадри и изграждането на employer branding стратегия, компанията ви има обективна представа кои са преимуществата на вашата работна среда спрямо останалите компании в сектора.
05
Услугата на BeyondWork е лесна за използване
Как: Всеки HR специалист, администратор, мениджър или дори асистент в компанията ви може лесно и бързо да проведе проучването BeyondWork сред служителите. От компанията се изисква единствено да попълни формуляр за участие и да изпрати имейл до служителите си с подадени от BeyondWork текст и линк за участие в проучването. Резултатите от докладите могат да бъдат разчетени и приложени от HR специалист на компанията или от почти всеки друг мениджър. В случай че имате нужда от съдействие с разчитането на резултатите, нашият екип от експерти е винаги на разположение.
scroll
01
Искреност
Проучването ни сред служителите се провежда напълно анонимно, в сигурна и независима външна среда. Така им помагаме да се изразят искрено, ясно и конструктивно.
02
Анализ
Задаваме и анализираме 71 въпроса с доказана връзка с удовлетвореността и нагласите на служителите.
03
Развитие
Даваме конкретни препоръки за подобряване на работната среда за всички в компанията, на езика на работодателя.
04
Бенчмарк
Предоставяме на работодателя сравнителен анализ по индустрии, който да помогне за решения за работната среда, базирани на данни.
05
Награда
Автоматизиран софтуер, който генерира резултата на всяка компания без възможност за човешка намеса, отличава компаниите с награда за работодател на годината.
06
Партньорство
С Forbes, най-голямата бизнес медия в света, споделяме стремежа да поощряваме добрите практики в предприемачеството и вярваме, че прозрачността и обективността  са задължителни съставки на оценката.

Проучването

Обективност и прецизност

Проучването изследва всички фактори, влияещи на удовлетвореността на служителите.

Провеждането му е напълно анонимно, което ни дава възможност да съберем искрена обратна връзка. Това ни помага да анализираме в детайл всички силни и слаби страни на работната среда.

Нашият софтуер генерира резултатите без човешка намеса, а след това данните се анализират и от учен, който дава препоръки за подобряване на удовлетвореността на служителите.

Научи повече
01

Какво ме прави щастлив?

02

Къде искам да стигна?

03

Какъв е моят отпечатък?

В свят, в който това са едни от най-често задаваните въпроси

Повече компании трябва да са отдадени на развитието на служителите си.

scroll

Малко статистика

50%
Силно ангажираните служители са средно с 50% по-склонни да надхвърлят очакванията към тях, в сравнение с по-малко ангажираните от тях служители.*
61%
служители в световен мащаб смятат заплатата и доходите за най-важни при избор на работно място.**
57%
оценяват добрия баланс между професионалния и личния живот като втория най-важен фактор при избор на работно място.**
5те
най-важни фактора при избор на работодател по важност са:
- заплата и допълнителни придобивки;
- баланс между работен и личен живот;
- сигурност;
- приятна работна атмосфера и кариерно развитие.**
55%
от служителите намират дългосрочната сигурност на работата за третия най-важнен фактор при избор на работно място.**
10%
по-високи заплати плащат компаниите, които нямат силна работодателска марка, сравнено с конкурентите им в сектора със силни работодателски марки.***
96%
са съгласни, че припознаването на личните ценности с културата на компанията е ключов фактор за тяхната удовлетвореност от работата им.***
19%
от служителите в световен мащаб смятат, че това, което казва работодателят им за себе си, и техният опит в компанията се припокриват.***
* Автор: Hay Group Engaging Hearts & minds: preparing for a changing world източник
** Автор: Randstad Employer Brand Research 2022 Global Report източник.
*** Автор: Randstad Employer Brand Research 2021 Romania източник

Какво включва цялостното ни решение?

Изследване
Анализ
Сравнение
Консултиране
Награди
Изследваме нагласите към всички теми, които влияят на удовлетвореността в работна среда. Използваме научно доказано проучване, съставено от 74 въпроса, което провеждаме сред текущите служители на компанията. Проучването е напълно анонимно и в него няма въпроси, които могат да подскажат вида дейност, която служителите упражняват. По този начин събираме искрени и обективни данни, които ни позволяват да изготвим градивна обратна връзка за организацията.
Определяме силните и слабите страни на работната среда в компанията на база средните стойности за индустрията, в която тя оперира. Тези стойности се формират от натрупаните данни за всички фирми от конкретния сектор, включили се в изследването в идентичен период от време, които са изложени на едни и същи икономически условия.
На база проведените проучвания създаваме обективни средни стойности за вашата индустрия. Всяка компания, взела участие, получава и информация къде е позиционирана спрямо останалите компании в своята бизнес индустрия. Сравнението взима предвид удовлетвореността на служителите спрямо различните теми в анкетата. Те обхващат заплащане, развитие на таланта, култура на компанията, нагласи към лидерите и др. В сравнителния анализ не се посочват конкретни имена на организации.
Резултатите от проучването са основата на препоръки, съдържащи конкретни следващи стъпки, с които вашата компания може да подобри удовлетвореността на служителите. Те са изготвени от водещи учени в областта на психометрията, психологията и човешките ресурси.
Отличаваме най-добрите работодатели в България по бизнес индустрии. Обективните ни награди се базират само на мнението на текущите служители, чиито оценки се събират в анонимната и сигурна среда на изследването. Зад дигиталната платформа на BeyondWork стои напълно автоматизиран софтуер, който генерира резултат без възможност за човешка намеса.
Със своя резултат от изследването всяка компания се състезава с всички други участници в своята бизнес индустрия. Само компанията победител в сектора получава награда и правото да се комуникира като “Работодател на годината” от BeyondWork в рамките на една година и в своята бизнес индустрия. Участието в наградите или използването на дигиталния бадж за маркетингови цели не са свързани с допълнително заплащане.
scroll

Наградите Работодател на годината от BeyondWork

Обогатяване и награждаване

Анонимното проучване сред служителите дава обективна оценка за най-добри работодатели.

Отличието е синоним на обективност, прозрачност и сигурен стремеж на всеки от кандидатствалите към удовлетворяваща работна среда.

Отличаваме само един работодател на годината във всяка бизнес индустрия. Оценката се формира изцяло от обратната връзка на служителите на кандидатствалата компания.

Всеки победител получава правото да се комуникира като „Работодател на годината“ от BeyondWork в своята индустрия в рамките на една година.

Научи повече
Hаграда за усилията ви.
Правото да се комуникирате като най-добър работодател във съответната индустрия.
Анализ на удовлетвореността сред служителите. Определяне на силни и слаби страни на работната среда. Препоръка, как да подобрите всеки един фактор влияещ на удовлетвореността.
Обективен бенчмарк за вашата индустрия. (Всеки участник ще може да види къде стои спрямо останалите участници, по отношение на удовлетвореността на служителите, без оповестяване на имената на компаниите.)
По добра среда на работа, по-удовлетворени и продуктивни служителите.

Защо BeyondWork

Участвай
Request  demo