Обективни награди за работодатели в България.

scroll

Какво правим

BeyondWork отличава най-добрите работодатели по бизнес индустрии в страната за изминалата година. Оценката е изцяло съставена от мнението на служителите на компанията.

Събираме детайлна и напълно анонимна обратна връзка от служителите на компанията участник посредством проучване, съставено от 74 въпроса, създадено спрямо културата и психологията на страната.

Въпросите в него са с научно доказана връзка с удовлетвореността сред служителите. Служителите дават своите отговори в дигиталната платформа на BeyondWork, зад която стои напълно автоматизиран софтуер, който генерира резултата на всяка компания без възможност за човешка намеса.

С този резултат компанията се състезава с всички други компании в своята бизнес индустрия. Само една компания получава отличието и правото да се комуникира, в рамките на една година, като “Работодател на годината” от BeyondWork в своята бизнес индустрия.

Как

Оценка от служителите

Събираме детайлна и напълно анонимна обратна връзка от служителите на компанията участник посредством проучване съставено от 71 въпроса, създадено спрямо културата и психологията на страната. Въпросите в него са с научно доказана връзка с удовлетвореността сред служителите.

Служителите дават своите отговори в дигиталната платформа на BeyondWork, зад която стои напълно автоматизиран софтуер, който генерира резултата на всяка компания без възможност за човешка намеса. С този резултат, компанията се състезава с всички други компании в своята бизнес индустрия.

Само по една компания в бизнес индустрия получава отличието и правото да се комуникира в рамките на една година като “BeyondWork Работодател на годината” в своята индустрия.

Категории за участие по бизнес индустрии

Конкурсът отличава по един победител от сектор.
01
Банкови и финансови услуги
02
Бързооборотни потребителски стоки
03
Изнесени бизнес услуги
04
Информационни технологии (IT)
05
Производство
06
Разработка на софтуер
07
Телекоми и телекомуникации
08
Търговия
09
Услуги
10
Фармация

Как соотуерът на BeyondWork генерира оценката на компанията?

01
Оценка по въпрос
Сборът на индивидуалните оценки, получени от служителите, по всеки въпрос се разделя на броя участници. Така софтуерът генерира средна оценка за всеки въпрос.
02
Оценка по фактор
Въпросите се разпределят между 8-те фактора, които проучването изследва. Събират се всички крайни оценки за въпросите, част от даден фактор, и сборът се разделя на броя въпроси. Така софтуерът генерира средна оценка за всеки фактор.
03
Крайна оценка
Крайната оценка на всяка компания се определя от сбора на средните оценки за всеки фактор, разделен на броя фактори (8). Формирана крайна оценка е между 1 и 10 (10 е най-високата стойност).

С какво наградата ,,Работодател на годината" от BeyondWork е различна и какво получават победителите

01
Обективност
Оценката е обективна и се сформира изцяло и само от мнението на служителите за компанията
02
Един победител
Само една компания има право да се комуникира като най-добър работодател в своята индустрия.
03
Награда
Победителите получават награда и дигитален бадж.

Наградата „Работодател на годината“ от BeyondWork e символ на удовлетвореност, иновативност, здравословен работен климат, лидери, развиващи таланта, добро възнаграждение и работно място, в което ценностите на служителите се припокриват с тези на компанията. Място, където всеки има глас и той се чува.

Всеки победител получава правото в рамките на една година да се комуникира като „Работодател на годината“ спрямо BeyondWork в своята бизнес индустрия. Победителите получават статуетка и дигитален бадж, които могат да използват в дигитална, печатна или аутдор среда.

Процес по кандидатстване, оценка, препоръка и награждаване

01
Компанията попълва своите данни за участие
02
Заплаща се такса за участие
03
Компанията получава текст и линк, които да изпрати до всички служители
04
Служителите имат две седмици. за да подадат искрена обратна връзка в онлайн платформата на BeyondWork
05
Софтуера на BeyondWork генерираавтоматично резултат на компанията. с който та се състезава в своята бизнес индустрия
06
Учен от екипа ни описва препоръки към компанията
07
Най-добрите по индустрии получават награди на церемония по награждаване
08
Всички компании получават своя резултат, препоръка и бенчмарк

Условия за участие

01
Право на участие и размер на компанията
В BeyondWork могат да участват всички компании, регистрирани в България, които имат 50+ служители.
02
Срок за попълване
Компанията трябва да изпрати текст и линк, подаден от BeyondWork, за участие в проучването към всички служители. След изпращане на мейла към тях, BeyondWork приема отговори в рамките на две седмици. За компании с над 2000 служителя срокът е един месец.
03
Необходим процент участници
Поне 30% от служителите на компанията трябва да попълнят анкетата, за да може компанията да участва в конкурса. Ако в двуседмичния период компанията няма достатъчен процент респонденти на анкетата, получава анализ и препоръка от проучването в определения за това срок, но не може да участва в състезанието за награда в своята индустрия. Броят служители на компанията се взима от данните на НОИ.
04
Победители
Във всяка индустрия обявяваме по един победител. Не оповестяваме финалисти по индустрии. Във всяка индустрия обявяваме само брой на участниците, без имена на компании. Имената на участниците се обявяват общо за всички индустрии.
05
Оценка
Оценката на всяка компания се базира изцяло на обратната връзка от служителите. Процесът по формиране на оценка е напълно автоматизиран и се извършва от софтуер, който не позволява човешка намеса.
06
Период на кандидатстване
Компаниите могат да участват и служителите могат да номинират за участие в BeyondWork от 22.11.2022 г. до 07.04.2023 г.
07
Церемония по награждаване
Победителите от конкурса ще бъдат представени на церемония по награждаване на 10.05.2023 г. в Hyatt Regency Sofia.
08
Резултати и анализ
Всички компании, участвали в проучването, ще получат анализа и конкретните препоръки за факторите, изследвани от BeyondWork, два дни след обявяване на победителите от конкурса.
09
Такса
Всяка компания участник в проучването заплаща такса от 3600 лв. без ДДС. Компанията не дължи допълнителна такса за участие в конкурса или при получаване на отличието.
10
Държава на регистрация
Допуска се участие както на български, така и на регистрирани в България представителства на международни компании. 
11
Необходим брой кандидатури
В случай че в дадена категория няма четири или повече участници, категорията се канселира и участниците се насочват към някоя/някои от другите категории, подходящи за тях.
12
Допустимост за участие в наградите
За наградата „BeyondWork Работодател на годината“ се допускат само участници, преминали през проучването на BeyondWork, и само ако поне 30% от общия брой служители на компанията са попълнили анкетата. За общ брой служители се счита публичната бройка на служителите към датата на кандидатстване.
13
Отказ от участие в конкурса
В случай че някоя от компаниите, възползвали се от услугите на BeyondWork, не желае да участва в Конкурса, въпреки че отговаря на условията за участие, изложени в т. 3 от настоящите "Условия за участие", следва изрично да уведоми за това BeyondWork, в писмена форма,  следния имейл адрес: hello@beyondwork.bg 5 дни след завършване на участието си в проучването.
14
Сигурност на данните
Всички данни, събрани в проучването на BeyondWork, се съхраняват в Microsoft® Azure. Azure защитава данните, като използва различни методи за криптиране, протоколи и алгоритми, включително двойно криптиране. Всички  данни, събрани в проучването на BeyondWork, се записват само в платформата за съхранение на Azure, криптирани са чрез 256-битово AES криптиране и са съвместими с FIPS 140-2. Така осигуряваме високо ниво на защита от външни за BeyondWork лица и гарантираме сигурността на данните, събрани за компаниите, участващи в проучването.
15
Достъп до резултати
Достъп до индивидуалните резултати на всеки Работодател, в това число до съдържанието на Анализа, Препоръката и сравнителния анализ, имат единствено основателят на BeyondWork, учените и софтуерните специалисти, част от екипа на BeyondWork, както и лицето, което Работодателят е посочил като „Лице, което да получи Анализа и Препоръката.“ BeyondWork няма да предоставя достъп до тези данни на служителите на Работодателя.
16
Поверителна информация
Във връзка с изпълнението на задълженията на BeyondWork по настоящите Общи условия последният ще може да получава достъп до информация, която е поверителна за Работодателя /„Поверителна информация на Работодателя“/. По силата на настоящите Общи условия за Поверителна информация за Работодателя се смятат всички данни, чрез които Работодателят може да бъде разпознат /идентифициран/ от трети лица.
17
Споделяне на резултати
BeyondWork ще използва част от събраните данни от всички участници, за да сподели ключови находки за различните индустрии и цялостното ниво на удовлетвореност на служителите в България. Споделяната от BeyondWork информация няма да включва персонални резултати на който и да е участник и/или данни, с които компания може да бъде разпозната от трети лица. Споделените от BeyondWork данни могат да бъдат:
- Средно ниво на удовлетвореност на служителите по отношение всеки един от факторите. Средното ниво на удовлетвореност ще бъде разгледано както за всяка индустрия поотделно, така и общо за всички индустрии, разпознати от Конкурса.
- Статистически данни за процент служители във всяка индустрия, посочили определен отговор на всеки един от 71 въпроса във Въпросника.
- Сравнителен анализ на данните по горепосоченото между индустриите, разпознати от конкурса.
- Брой на служителите във всяка индустрия и/или общо за всички индустрии, които са посочили конкретен отговор на въпросите от проучването.
- Брой на служителите във всяка индустрия и/или общо за всички индустрии, които са попълнили проучването.
- Други данни, които не идентифицират компаниите участници в проучването или неговите служители.