scroll

Победители

Категория “Услуги”: TAVEX
Категория “Производство”: Domaine Boyar
Категория “Разработка на софтуер”: CleverPine

Участници 2023

Дискусионни
панели

01
Наистина people-centric
Мария Шишкова от AIMS International разговаря с трима CEO за това какви са ползите – но и какви са рисковете и недостатъците – да бъдеш people-centric. Участниците в дискусията от 10-и май, безспорно доказани лидери от разнообразни индустрии – Александра Мечкова, Telerik Academy, Калоян Куманов, NIK и Николай Киров от CENTILLION Ltd., се обединиха във виждането, че хората в организацията са носителите на успеха и затова заслужават да бъдат в центъра на вниманието на компаниите си.

Те споделиха необходимостта от поддържане на балансирания подход и среда, която да развиват, подкрепят и насърчават хората в компаниите. Акцентираха върху важността на комуникацията, равнопоставеността между всички членове на екипа, доброто и приятелско отношение не само към служители, но и към партньори, клиенти, доставчици. Скъсяването на дистанцията между лидерите и останалите хора в организацията помага да се въздейства положително върху културата ѝ.

Сложи се акцент върху необходимостта да се опознаят личните ценности, качества и мотиватори на всички хора в организацията и да се потърси къде те се доближават до тези на организацията, за да се постигне естествена хармония между компанията и хората ѝ. Ако това изследване се направи още преди човек да е влязъл в екипа, тогава може да се избегнат грешки и да се улесни подхода един към друг.И тук използването на технологиите и специално създадени продукти, които улесняват комуникацията между хората и съхраняват екипния дух, намират своето място.

Разбира се, участниците в панела отбелязаха, че фокусът към хората изисква солидно вложение на средства, време и внимание. Само така може да изграждаш и развиваш екип от маратонци, които виждат своето дългосрочно развитие в компанията, защото се идентифицират с нея. Именно различаването на маратонците от спринтьорите и искреността в подхода прави лидерите автентични. Така благотворната среда носи устойчивост и успех за всички страни
Покажи повече
Покажи по-малко
02
Мечтата Future of Work
По време на форума BeyondWork Elina Zheleva от launchlabs Sofia, в ролята на модератор, води визионерски разговор с Ventsislava Nikolova, стратегически партньор в подбор на таланти и управител на агенция за подбор, която работи ексклузивно за Econt Express и оглавява екип Център за знание на компанията; Denitsa Stoyanova, EMBA, ръководител на отдел "Човешки ресурси" за клъстера на Балканите в AstraZeneca; Zlatina Kushkieva, съдружник в HRCP и U Мatter Corporate Wellness и Petar Torneff, управляващ директор на Технологичния център на Accenture Bulgaria. Вижте някои от най-значимите изводи, които Елина изведе по време на дискусията.

Първи аспект: Гъвкавост
Гъвкавостта в организациите не се отнася само до гъвкаво работно място, но и до работни проекти. В бъдеще хората ще имат възможност да избират не само къде работят, но и върху какво да работят. За да се подготвят за това бъдеще, компаниите трябва да започнат да правят вътрешни аранжименти и партньорства с други организации, за да могат да предлагат разнообразие от проекти, от които служителите им да избират, както и да определят заплащането. Това ще бъде усилие в посока да се отговори на тенденцията на т.нар. "гиг икономика" (заетост на проектна база).

Втори аспект: Предприемачество, иновации, успех
Другият аспект, върху който компаниите трябва да работят, е създаването на инфраструктура за предприемаческа работа. Компаниите е нужно да разберат как могат да превърнат служителите си в истински предприемачи, като същевременно има и много фактори, които трябва да се вземат предвид - структури на собствеността, заплащане и други.

Препоръката и виждането на Ели: “Голямото предизвикателство пред компаниите, според мен, е да определят кой служител към кой аспект принадлежи - дали са по-склонни да търсят гъвкавост или пък ги привлича предприемаческия начин на живот? Кой от тях търси баланс между работа и личен живот и интересни проекти и кой – да преминава отвъд границите си и да иновира? Има много работа по профилирането, която трябва да се свърши, следвана от преструктуриране на бизнес модела. Много работа по изграждането на бранда и по стратегията за иновации.”
Покажи повече
Покажи по-малко
03
Рентабилна ли е инвестицията в менталното здраве и благосъстоянието на работното място?
Журналистът и социален предприемач Евелина Павлова разговаря с бизнес лидери по темата по време на BeyondWorkForum 2023

Менталното здраве и благосъстоянието на служителите става все по-важна тема. За много лидери обаче инвестицията в тези нови аспекти в работната среда е с неясен резултат за бизнеса. Ние от BeyondWork сме убедени, че добрите лидери изграждат култура, в която с приключването на работния ден идва възможността да се посветиш изцяло на останалите аспекти от живота си.

За да обяснят смисъла в стратегическата инвестиция в менталното здраве на работното място и грижата за служителите в контекста на културата и необходимостите в България, поканихме Velina Getova, създател на NotYourTherapy - българския стартъп за психологическа подкрепа на работното място, Diana Kostova, PhD - ръководител “Обучение, развитие и мотивация” в Kaufland Bulgaria и Veselina Stoycheva, директор “Управление на таланта” в Musala Soft.

Te се обедниха в мнението, че измерването на въздействието от инвестицията в подобряването на благосъстоянието на колегите е по-трудно от това в развитието им през, например, повишаване на квалификацията. От друга страна, според Диана финансовото измерване на грижата за колектива не е правилният подход. Ясен стратегически резултат, който може да се види в много компании, които вече полагат усилия в областта на менталната грижа, са лоялността, ангажираността в екипите и дългосрочната принадлежност към компанията.

За Велина е ключово компаниите да могат да идентифицират колегите, които са в риск от нарушен “ментален фитнес”, на прага да напуснат компанията. Целенасочена работа с тях помага да запазят мястото си в екипа и дори да станат по-ефективни. Същевременно, хората със стабилен ментален фитнес са и много по-бързи в промените на стратегическо ниво.

Веселина допълни, че личната инициатива също е важна. Ако човек търси подкрепа, когато е необходимо, е признак, че познаваме себе си и границите си. Затова дори и лидери, които работят по 14 ч/ден, биха могли да не изпитват стрес, стига да знаят как да регенерират психиката и тялото си и да регулират нервната си система.

Ролята на лидерите е решаваща за менталното здраве в екипите. Според панелистите, опитните мениджъри с висока емоционална интелигентност разпознават нуждите на колегите си и създадат подкрепяща среда. Затова и често темата с благосъстоянието в компаниите идва на дневен ред, когато лидерите са се докоснали до нея през личен опит. “Тогава те не говорят за пари и инвестиции, защото знаят колко важно е менталното здраве”, каза Велина.

По отношение на благосъстоянието на работното място в контекста на културата и необходимостите в България панелистите обсъдиха важността на заедността и социалните събирания за екипа. “Ние сме много колективно ориентирани.“ - каза Диана. „И в България комуникацията на работното място помага много силно за благосъстоянието на колегите”.
Покажи повече
Покажи по-малко
04
ChatGPT: Това ще промени всичко - или пък не? Въздействието на изкуствения интелект върху бъдещето на работата
Генериращият изкуствен интелект, воден от достъпните за потребителите ChatGPT, BingAI и Google Bard, е на път да внесе радикални промени на работното място. За някои той носи позитиви - подпомагане при дейностите например. За други означава потенциална заплаха за цели категории професии. Във всеки случай обаче ние от BeyondWork смятаме, че ChatGPT няма как да не бъде част от дебата за бъдещето на начина, по който работим.

Затова и на форума ни поканихме на сцената Dobroslav Dimitrov (съосновател на Imperia Online и председател на Bulgarian Employers Association Innovative Technologies (BRAIT) и BASSCOM) и Ivaylo Yorgov (управляващ директор на GemSeek), двама от водещите лидери на мисълта за ролята на AI в бизнеса, да разкажат своята гледна точка по темата, модерирани от Evelina Pavlova.

И двамата се обединиха, че изкуственият интелект се развива постоянно, всяка минута, със скорост и мащаб, която никой по света не може да разбере. Да, средносрочно според Ивайло той носи заплаха за около 30% от работната сила по света, но сам по себе си AI няма как да замени изцяло работата на “естествения интелект”. Нещо повече - той може да направи хората, които разбират и овладеят потенциала му, много по-успешни.

Въпреки че на първо четене много мениджъри и служители биха се изкушили да го използват за повече от чисто технически задачи и като много смислен асистент, според Доброслав това ще е грешка - “защото той няма как да замени чисто човешките взаимоотношения, които стоят в основата на много решения на работното място”.

Българската IT-сфера има добра възможност да се адаптира към промените, които AI носи за бизнеса. Според Доброслав например тук все още повече компании активно се ръководят от основателите им, които са мотивирани да са част от тренда, но и знаят как да минават през предизвикателни времена. От друга страна, големите пазари имат голям мащаб, което според Ивайло ще помогне за внедряването на AI в работната среда в полза на продуктивността на служителите.

В крайна сметка AI може да провокира “естествения интелект” да стане по-отговорен и работоспособен, стига хората да инвестират времето си проактивно в постоянното си развитие (също и с помощта на AI) и да се “учат да мислят”. Въпросът e АI максимално бързо да се превърне от абстрактна тема в инструмент, който да бъде внедрен без чувство за страх на работното място.
Покажи повече
Покажи по-малко
05
Защо има смисъл служителите (ни) да са удовлетворени?
Когато става въпрос за “формулата за успех” на всяка компания, ние от BeyondWork вярваме, че в основата ѝ винаги стои удовлетвореността на служителите.

В интервю на сцената по време на форума BeyondWork Valentina Dolmova и Georgi Yankov, Ph.D. разказаха за дългия процес зад създаването на проучването. Започвайки от прегледа на стотици научни публикации до кристализирането на 8-те фактора, на които се базира изследването, и пряката им връзка с удовлетвореността на служителите.

Разбрахме, че компаниите трябва да се стремят към подобряване на всичките осем фактора паралелно, защото за всеки човек те имат различна тежест в различен момент от кариерата. Все пак един фактор изпъква - нагласите към лидерите в една компания са водещи и най-много служители напускат дадена работа заради неудовлетворение от ръководителите си.

Двамата учени ни убедиха, че удовлетворените служители работят с повече мотивация и по-ефективно, което е в основата на дългосрочното и устойчиво развитие на всяка една организация. Те цитираха проучване, което показва, че шансовете за успех на компании, в които служителите са с високо ниво на ангажираност, се удвояват спрямо тези с ниско ниво. В различните показатели на измерването – като производителност, рентабилност, качество и оценка на клиентите – се наблюдава разлика от 10 до 25% в представянето на двата типа компании.

Накратко - на всички в залата стана ясно какъв е смисълът на работата ни и дългосрочният ефект на проекта за бизнес средата в България.

Дискусията модерира Евелина Павлова, радиоводещ и създател на младежката медийна платформа Teen Station.
Покажи повече
Покажи по-малко

Галерия